Lista przedmiotów zakazanych do przewozu w bagażu kabinowymBroń palna i innego rodzaju broń

Wszelkiego rodzaju przedmioty mogące, lub sprawiające wrażenie zdolnych do miotania pocisków lub powodowania obrażeń, takie jak:

» broń palna (bojowa i sportowa - pistolety, rewolwery, pistolety maszynowe, karabiny, pistolety śrutowe, itp.)

» replika i imitacja broni palnej

» zapalniczki wyglądające jak broń palna

» części składowe broni palnej (z wyjątkiem teleskopowych urządzeń celownikowych i celowników)

» myśliwska broń kulowa lub śrutowa

» broń sygnałowa i wyrzutnie ładunków sygnalizacyjnych

» pistolety startowe

» wszelkiego rodzaju zabawki wyglądające jak pistolety, rewolwery, karabiny, itp.

» wiatrówki lub pistolety, rewolwery pneumatyczne i typu "softair" miotające kulki

» kusze i łuki

» katapulty

» wszelkiego rodzaju urządzenia do miotania harpunów, włóczni i oszczepów

» wszelkiego rodzaju urządzenia do uboju zwierząt

» urządzenia powodujące oszołomienie i wstrząs, np. elektryczne ościenie do poganiania bydła

» paralizatory elektryczne (w tym przewodowe, tzw. tasery)

 

Przedmioty o ostrych końcach lub o ostrych krawędziach

Przedmioty ostro zakończone lub ostrza mogące powodować obrażenia oraz ich imitacje, takie jak:

» siekiery i topory

» strzały i rzutki

» żyletki

» brzytwy

» dzidy i włócznie

» noże do krojenia lodu i pierzchnie

» łyżwy

» scyzoryki lub noże sprężynowe o dowolnej długości ostrza

» noże, w tym noże rytualne, o długości ostrza powyżej 6 cm, zrobionego z metalu lub innego materiału wystarczająco mocnego, żeby stanowić potencjalną broń

» tasaki rzeźnicze

» maczety

» otwarte nożyki golarskie (z wyjątkiem golarek lub jednorazowych maszynek do golenia z ostrzami zamkniętymi w osłonce)

» szable, szpady i laski z ukrytą szpadą

» skalpele

» nożyczki o długości ostrza powyżej 6 cm

» kijki narciarskie, marszowe i wspinaczkowe

» metalowe śledzie i szpilki do namiotów

» rzutki z ostrymi krawędziami

» narzędzia robocze, które mogą być użyte jako broń ostro zakończona lub o ostrych krawędziach, np. wiertarki, wiertła i inne narzędzia wiertnicze, narzędzia do rozcinania kartonu, noże wielozadaniowe, wszelkie piły, śrubokręty, łomy stalowe, młotki, szczypce (kleszcze), skrętniki/klucze, latarki o wzmocnionej konstrukcji

» inne przedmioty nie mające wyglądu broni, w których ukryte jest ostrze

 

Instrumenty tępe

» Wszelkiego rodzaju instrumenty tępe mogące powodować obrażenia, takie jak:

» kije baseballowe oraz innego rodzaju kije używane w różnych dyscyplinach sportu

» pałki (włącznie z drewnianymi) - sztywne lub elastyczne, np. pałki z metalu pokryte skórą, pałki policyjne, itp.

» kije do krykieta

» kije golfowe

» kije hokejowe

» rakiety do gry w "lacrosse"

» wiosła do kajaków, kanadyjek, czółen i innego sprzętu pływającego

» deskorolki

» wszelkiego rodzaju kije bilardowe

» wędki

» sprzęt służący do sztuk walki, np. kastety, wszelkiego rodzaju pałki (w tym drewniane), cepy do młócenia ryżu, nunczako

 

Materiały wybuchowe i substancje łatwopalne

Wszelkiego rodzaju materiały wybuchowe lub wysoce łatwopalne substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia pasażerów i załogi albo bezpieczeństwa statku powietrznego lub mienia, takie jak:

» amunicja

» spłonki

» lont prochowy i detonujący

» detonatory i zapalniki

» materiały i urządzenia wybuchowe

» replika lub imitacja materiałów lub urządzeń wybuchowych oraz ich części składowe

» wszelkiego rodzaju miny

» wszelkiego rodzaju granaty (w tym granaty ćwiczebne, markujące, moździerzowe)

» gaz oraz pojemniki na gaz, a w szczególności: butan, propan, acetylen, oraz tlen w dużych ilościach

» fajerwerki, wszelkiego typu rakiety sygnalizacyjne i inne materiały pirotechniczne (włącznie z minifajerwerkami do rozrzucania confetti używanymi na przyjęciach i kapiszonami)

» zapałki o przedłużonym ładunku siarkowym (tzw. sztormówki)

» urządzenia dymotwórcze oraz wszelkie pojemniki zawierające sprężony dym

» łatwopalne ciekłe paliwo w postaci benzyny/oleju napędowego i gazu do zapalniczek oraz w postaci płynnej alkoholu lub etanolu

» farby w aerozolu

» terpentyna i rozcieńczalniki do farb

» napoje alkoholowe o stężeniu powyżej 70% na jednostkę

 

Substancje chemiczne i toksyczne

Wszelkiego rodzaju substancje chemiczne lub toksyczne, które stanowią zagrożenie dla zdrowia pasażerów i załogi albo bezpieczeństwa statku powietrznego lub mienia, takie jak:

» kwasy i alkalia - np. płynne baterie elektryczne

» substancje korozyjne, żrące lub wybielające, np. rtęć, chlor

» wszelkiego rodzaju miotacze gazowe, w tym ręczne, zawierające substancje obezwładniające, np. gaz łzawiący, "gaz pieprzowy"

» miotacze żelu i płynów obezwładniających

» materiały radioaktywne, np. izotopy lecznicze lub przemysłowe

» trucizny

» materiały wywołujące choroby zakaźne lub biologicznie niebezpieczne, np. zakażona krew, bakterie i wirusy

» materiały wyposażone w samorzutny zapłon lub spalanie

» gaśnice

 

Płyny i produkty o podobnej konsystencji

Substancje płynne (żele, pasty, emulsje, płynne/stałe mieszanki oraz zawartość pojemników pod ciśnieniem, pasty do zębów, żele do włosów, napoje, zupy, syropy, perfumy, dezodoranty, pianki do golenia, aerozole, oraz inne produkty o podobnej konsystencji) za wyjątkiem:

» płynów znajdujących się w pojedynczych opakowaniach o pojemności nie przekraczającej 100 ml lub równowartości, umieszczonych w jednej wielokrotnie zamykanej przeźroczystej torebce plastikowej o pojemności do 1 litra

» płynów, które w trakcie podróży mogą być niezbędne dla pasażera z przyczyn zdrowotnych lub ze względu na specjalną dietę; dotyczy to także pożywienia dla niemowląt

» płynów zakupionych w strefie operacyjnej lotniska za punktem kontroli kart pokładowych, pod warunkiem, że płyn zapakowany jest w torbę zabezpieczoną przy użyciu plomb umożliwiających łatwe stwierdzenie ich naruszenia, oraz zawierającą widoczny dowód jego zakupu w danym porcie lotniczym z tego samego dnia

» płynów zakupionych w strefie zastrzeżonej portu lotniczego

» płynów zakupionych w tym samym dniu w innym porcie lotniczym Wspólnoty, pod warunkiem, że płyn zapakowany jest w torbę zabezpieczoną przy użyciu plomb umożliwiających łatwe stwierdzenie ich naruszenia, oraz zawierającą widoczny dowód jego zakupu w strefie operacyjnej owego portu lotniczego

» płynów zakupionych na pokładzie statku powietrznego należącego do wspólnotowego przewoźnika lotniczego, pod warunkiem, że płyn zapakowany jest w torbę zabezpieczoną przy użyciu plomb umożliwiających łatwe stwierdzenie ich naruszenia oraz zawierającą widoczny dowód jego zakupu z tego samego dnia na pokładzie statku powietrznego.

 

 

 

Lista przedmiotów zakazanych do przewozu w bagażu rejestrowanym (lecącym w luku bagażowym)

 

 

Materiały wybuchowe i substancje łatwopalne

Wszelkiego rodzaju materiały wybuchowe lub wysoce łatwopalne substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia pasażerów i załogi albo bezpieczeństwa statku powietrznego lub mienia, takie jak:

» materiały i urządzenia wybuchowe, a zwłaszcza detonatory, zapalniki, granaty, miny, bomby i rakiety

» granatniki i inne przedmioty lub urządzenia służące do miotania materiałów, substancji lub urządzeń wybuchowych

» wszystkie rodzaje substancji detonujących i wybuchowych

» walizki i torby wyposażone w elementy samodestrukcyjne, dymotwórcze i dymozasłonotwórcze

» materiały sproszkowane do amatorskiej produkcji urządzeń pirotechnicznych, takie jak np. saletra amonowa, siarka, węgiel drzewny

» granaty ćwiczebne i markujące

» atrapy urządzeń wybuchowych

» wszelkie rodzaje substancji i materiałów łatwopalnych włączenie z magnezem oraz benzyną i metanolem

» składniki systemów paliwowych - zawierające paliwo

» alkohol powyżej 70 % (również zabroniony w zbiornikach paliw benzynowych maszyn samojezdnych)

» gazy: propan, butan

» wszelkiego rodzaju pojemniki zawierające paliwo do zapalniczek

» fajerwerki, sztuczne ognie i rakiety sygnalizacyjne

 

Substancje chemiczne i toksyczne

Wszelkiego rodzaju substancje chemiczne lub toksyczne, które stanowią zagrożenie dla zdrowia pasażerów i załogi albo bezpieczeństwa statku powietrznego lub mienia, takie jak:

» trucizny i substancje toksyczne oraz substancje wywołujące choroby zakaźne, włącznie z trutką na myszy i szczury, zakażona krew

» materiały radioaktywne, włącznie z leczniczymi i przemysłowymi izotopami

» miotacze gazu, żelu, płynu obezwładniającego

» pistolety i rewolwery z gazem obezwładniającym, np. łzawiącym

» granaty ręczne z gazem obezwładniającym, np. łzawiącym

» wszelkie przedmioty zawierające substancje drażniące, paraliżujące, oszałamiające lub inne służące do atakowania ludzi

» żrące chemikalia

» materiały korozyjne, włącznie z rtęcią i akumulatorami

» pojemniki z sodą

» farby i rozpuszczalniki

» utleniacze i nadtlenki organiczne, włącznie z wybielaczem i zestawami środków chemicznych do napraw blacharskich i karoserii samochodów

» butle z gazem sprężonym (butan, propan) jak również turystyczne butle gazowe (można transportować jedynie, gdy są opróżnione z wszelkich pozostałości gazu)

» butle tlenowe/podwodne palniki tlenowe (możliwe jest transportowanie pustych butli tlenowych lub rozłączonych podwodnych palników tlenowych)

 

Opracowano na podstawie Załącznika do obwieszczenia nr 5

Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego

z dnia 9 sierpnia 2007 r. (poz. 20)